Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Wetenschappelijk

Fixtie Disparatie

Onderzoek Noorse Universiteit
Professor Hermundur Sigmundsson en zijn onderzoeksteam, verbonden aan de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie, hebben de relatie aangetoond tussen leerproblemen en een zwakke visuele waarneming.
Het onderzoek werd uitgevoerd onder alle 10-jarigen van twee scholen. Zij bevestigen in dit
onderzoek dat achter verschillende leerproblemen de verkeerde weergave van ons visuele systeem ligt.

Visueel screeningsonderzoek in België Bioloog Robert Marquet en psycholoog Dirk Smits van Ehsal lieten op drie Vlaamse scholen vijfhonderd leerlingen zestien visuele tests afleggen.
Uit dit onderzoek (2011) kwam naar voren dat leerlingen met leerproblemen significant meer visuele stoornissen hebben dan leerlingen zonder leerproblemen.

Wetenschappelijk onderzoek `Visual Spatial Attention` in Italie.
Sandro Franceschini, Simone Gori, Milena Ruffino, Katia Pedrolli en Anrea Facoetti van de
Developmental and Cognitive Neuroscience Lab, Department of General Psychology, University of Padua, Padova Italy, hebben in april 2012 het onderzoek afgerond naar het verband tussen visuele aandacht en leren lezen.
Aandacht (onderstaande tekst overgenomen van www.hersenstichting.nl)
Kinderen met problemen met visuele aandacht zouden later wel eens problemen kunnen krijgen met leren lezen, een kenmerk van dyslexie. Zes en negentig Italiaanssprekende kinderen werden op de kleuterschool getest of ze specifieke symbolen konden herkennen in een heel veld van andere symbolen. Hiermee werd hun vaardigheden op het gebied van visuele aandacht getest. Degenen die onder het gemiddelde scoorden op visuele aandacht vertoonden later vaker leesvaardigheden onder het gemiddelde in de 1e en 2e klas. De resultaten suggereren dat dyslexie bij kinderen voorspeld kan worden door afwijkingen in de visuele aandacht, in plaats van vertraging in de taalontwikkeling. Het
kan leiden tot strategieën voor opsporing en detectie van dyslexie.

PDF 1

PDF 2

PDF 3