Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Woordbeeldtrainer (spelling)

logospecialistWoordBeeldTrainer is een revolutionaire methode voor het aanpakken van spellingsproblemen. WoordBeeldTrainer legt een compleet nieuw verband tussen de auditieve en visuele vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen spellen.

Spellingsproblemen kun je vrijwel altijd terugvoeren op koppelings- en ordeningsproblemen: niet weten welke tekens bij welke klank horen en de hoeveelheid en volgorde van de tekens niet juist weten te noteren. Dit zijn voorwaarden om goed te kunnen spellen.

Er zijn vier categorieën vaardigheden om goed te kunnen spellen: auditieve vaardigheden, visuele vaardigheden, taalvaardigheden en schrijfvaardigheden.

In het methodisch spellingsonderwijs is er geen enkele aandacht voor het verband tussen temporeel ordenen – een auditieve vaardigheid – en spatieel ordenen – een visuele vaardigheid. Hierdoor kan een kind geen juist mentaal beeld vormen van een woord om op terug te vallen.

Bij gebrek aan dat beeld gebruikt het kind de enige mogelijkheid die nog voorhanden is: schrijven zoals je het hoort. En dat werkt niet in het Nederlands. Juist daardoor gaat het bij veel kinderen fout.

WoordBeeldTrainer leert deze ordeningstechnieken en mentale opslagtechnieken als basis eerst aan. Dit zijn immers voorwaarden om goed te kunnen leren spellen.logospecialist