Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Beelddenkspecialist

In ons onderwijs wordt voornamelijk het verbale leersysteem gebruikt (taaldenken). Er zijn ook leerlingen die het visuele leersysteem gebruiken (beelddenken). Beide leersystemen vragen om een andere benadering.

Een taaldenker werkt vanuit analyse met een voorkeur voor taal, een beelddenker werkt vanuit het geheel met een voorkeur voor beelden.

Wetenschappelijk bewezen Beeld en Brein® Leerstrategieën werken voor beide leersystemen, in het bijzonder voor beelddenkers.

Als beelddenkspecialist ben ik gecertificeerd om:

  • Een individueel onderwijskundig onderzoek af te nemen bij leerlingen van 5-15 jaar.
  • De cognitieve ontwikkeling en de persoonlijkheidskenmerken te bepalen aan de hand van de vormgeving in het Wereldspel.
  • Lees-, spelling-, tekstbegrip- en rekentesten af te nemen.
  • Een geheugenonderzoek af te nemen, te weten auditief, visueel, leesgeheugen en kinesthetisch geheugen.
  • Leerstijlen in relatie met de leersystemen te interpreteren.